Gemini-Observatoriet
Peter Schrøder

Åbent for besøgende

  • Observatoriet La Silla er åbent for besøg hver lørdag mellem 13:30 og 15:30 - dog ikke i vintermånederne juli og august, for da er der risiko for snestorme.

  • Entreen er gratis!

  • Du skal underskrive en formular om, at du ikke under besøget vil stjæle et observatorium, mv.

  • Ring til receptionen, når du ankommer!

  • Læs mere
 

Opdateret 2007-10-06 af gemini @ privat.dk